Doskonałe przygotowanie

Oxford Matura Trainer – podręczniki online

Miesiąc: Luty 2020

Oxford Matura Trainer

Oxford Matura Trainer” jest to seria edukacyjna przeznaczona do nauki języka angielskiego w szkołach średnich: w liceach ogólnokształcących oraz technikach. Wydana została przez wydawnictwo Oxford University Press, które dało się już poznać na polskich rynku materiałów edukacyjnych dzięki swoim doskonałym jakościowo publikacjom do nauki języków obcych. Autorzy serii to grono ekspertów w swoich dziedzinach w składzie: Gregory J. Manin, Danuta Gryca, Marta Markowska, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska oraz Joanna Szuwart. Wszystkie części serii są zgodne z obowiązującą podstawą programową o czym zaświadcza numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej: 688/1/2014 (podręcznik do poziomu podstawowego), 688/1/2014/2016 (podręcznik wieloletni do poziomu podstawowego) oraz 688/2/2014 (podręcznik do poziomu rozszerzonego).

Głównym celem: Matura

Głównym celem publikacji jest rzetelne przygotowanie uczniów szkół średnich do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym. Podręczniki zawierają więc w skumulowanej formie moduły kształcące wszystkie wymagane umiejętności na maturze: czytanie ze zrozumieniem, formułowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych, znajomość określonych w podstawie programowej konstrukcji gramatycznych, znajomość środków językowych i rozbudowanego słownictwa, a także rozumienie ze słuchu dzięki dołączonej płycie CD ze specjalnymi nagraniami głosowymi. Podręcznik zawiera liczne testy i powtórzenia, które umożliwiają sprawne monitorowanie swoich własnych postępów w drodze do dobrego wyniku na egzaminie maturalnym. Na kartach publikacji znajduje się też wiele przydatnych wskazówek dotyczących egzaminu ustnego z języka angielskiego.

Garść udogodnień dla ucznia

Mnogość ćwiczeń, a także specjalnie dodany Student’s Book powoduje, że każde omówione w serii zagadnienie może być utrwalone poprzez wykonywanie wielu sprawnie dobranych zadań. W ten sposób zdobyte wiadomości mogą wejść uczniowi w krew i stać się korzystnym nawykiem. Wydawnictwo udostępnia też dostęp do platformy Oxford English Online, na której znajdują się dodatkowe zadania typu maturalnego na obu poziomach: podstawowym oraz rozszerzonym. Do podręczników zostały wydane także specjalne książki przeznaczone dla nauczycieli, w których znajdują się interesujące wskazówki dotyczące prowadzenia lekcji w ramach konkretnego tematu. Mogą być one przydatne dla wielu belfrów do wprowadzenia do swojej pracy nowych elementów.

School obraz autorstwa drobotdean - www.freepik.com

Seria edukacyjna “Oxford Matura Trainer”

Oxford Matura Trainer” to seria edukacyjna przeznaczona do nauki języka angielskiego w szkołach średnich: liceach ogólnokształcących oraz technikach. Została wydana przez wydawnictwo Oxford University Press, które od wielu lat specjalizuje się w wypuszczaniu na polski rynek publikacji kształtujących umiejętności językowe na doskonałym poziomie. Seria “Oxford Matura Trainer” powstała w wyniku pracy zespołu doświadczonych ekspertów, w którego skład weszli: Gregory J. Manin, Danuta Gryca, Marta Markowska, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska oraz Joanna Szuwart.

Doskonałe przygotowanie do matury

Seria edukacyjna “Oxford Matura Trainer” została pomyślana przede wszystkim jako rzetelne źródło wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. O zgodności z obowiązującą podstawą programową zaświadcza numer dopuszczenia do użytku szkolnego wydany przez Ministra Edukacji Narodowej: 688/1/2014 (podręcznik do poziomu podstawowego), 688/1/2014/2016 (podręcznik wieloletni do poziomu podstawowego) oraz 688/2/2014 (podręcznik do poziomu rozszerzonego). Seria zapewnia kształcenie wszystkich umiejętności, które wymagane są od uczniów na egzaminie maturalny. Mowa tu szczególnie o formułowaniu dłuższych wypowiedzi pisemnych, poprawnym używaniu konstrukcji gramatycznych wskazanych w podstawie programowej, układanie składnych wypowiedzi ustnych z naciskiem na poprawną wymowę, czytaniu ze zrozumieniem oraz rozumieniu ze słuchu, które rozwijane jest dzięki dołączonym płytom CD ze specjalnymi nagraniami. Podręczniki z serii zawierają również banki słownictwa, które pozwalają opanować je na poziomie adekwatnym do zdawanego na egzaminie maturalnym. 

Masa dodatkowych pomocy

Do każdego podręcznika wydane zostały specjalne zbiory zadań: Student’s Book, które mają ułatwić uczniowi zrozumienie materiału omawianego na lekcji i utrwalenie go podczas samodzielnej pracy. Wykonywanie setek podobnych i powtarzalnych ćwiczeń to według większości doświadczonych nauczycieli jest kluczem do opanowania języka obcego na poziomie biegłości. Wydawnictwo udostępnia też dostęp do swojej własnej platformy – Oxford English Online, na którym uczeń znajdzie dodatkowe zadania typu maturalne z obu poziomów: podstawowego oraz rozszerzonego. Warto dodać, że Oxford University Press zadbał również o nauczycieli wydając specjalne Teacher’s Book z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi prowadzenia lekcji.

School obraz autorstwa drobotdean – www.freepik.com

Czas na Oxford Matura Trainer

Oxford Matura Trainer” jest serią edukacyjną przeznaczoną do nauczania języka angielskiego w szkołach średnich: w liceach ogólnokształcących oraz w technikach. Jej głównym celem jest rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Została wydana przez wydawnictwo Oxford University Press, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w tworzeniu doskonałej jakości materiałów edukacyjnych do nauki języków obcych. Seria powstała w oparciu o wspólną pracę grona doświadczonych ekspertów w skład, którego wchodzą: Gregory J. Manin, Danuta Gryca, Marta Markowska, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska oraz Joanna Szuwart.

Dobre przygotowanie do matury

Cykl edukacyjny “Oxford Matura Trainer” (https://www.taniaksiazka.pl/oxford-matura-trainer-repetytorium-poziom-podstawowy-danuta-gryca-p-444155.html) to przede wszystkim publikacje mające dokładnie przygotować maturzystów do czekającego ich egzaminu dojrzałości z języka angielskiego na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Jest to zadanie o tyle odpowiedzialne, że uzyskanie 30% wyniku z poziomu podstawowego jest warunkiem do uzyskania świadectwa dojrzałości, a co za tym idzie rozpoczęcia studiów wyższych na dowolnej szkole wyższej w Polsce. Seria jest całkowicie zgodna z obowiązującą w Polsce podstawą programową. Każda z jej części uzyskała świadczący o tym numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej: 688/1/2014 (podręcznik do poziomu podstawowego), 688/1/2014/2016 (podręcznik wieloletni do poziomu podstawowego) oraz 688/2/2014 (podręcznik do poziomu rozszerzonego). W ramach serii znajdują się także specjalne zeszyty ćwiczeń, które zostały całkowicie skorelowane z podręcznikami; pełne są zadań utrwalających i powtórzeniowych, które spowodują, że pewne istotne zagadnienia wejdą uczniowi w nawyk. Wykonywanie tego typu ćwiczeń jest właściwie najbardziej skuteczną formą nauki języka obcego – tylko wytrwałość i konsekwencja daje możliwość osiągnięcia realnych efektów.

Kształcenie maturalnych umiejętności

Seria została pomyślana jako taka, która kształci we wszystkich wymaganych przez maturalnych egzaminatorów kierunkach. Uczeń korzystając z publikacji rozwinie więc swoje indywidualne umiejętności z dziedziny czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu dzięki dołączonej do zestawu płycie CD z nagraniami głosowymi, formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych, układania składnych wypowiedzi ustnych oraz używania poprawnie obowiązujących w podstawie programowej konstrukcji gramatycznych.

School obraz autorstwa drobotdean - www.freepik.com